شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
19:42:30
خبر شماره 99
شرکت سیتریکس در ادامه تحقیقات داخلی خود در مورد دسترسی غیر مجاز به شبکه داخلی توسط مهاجمان عنوان کرده که این اتفاق از طریق سوء استفاده از گذرواژه‌های ضعیف و ورود به شبکه از خارج حاصل شده است. طبق نتیجه این تحقیقات، مهاجمان به برخی از اسناد تجاری اخیر و گذشته، ایمیل‌ها و اطلاعات دیگر این شرکت دسترسی داشته‌اند. ✅ پیشنهاد می‌شود با رعایت پروتکل‌های امنیتی و همچنین بررسی امنیتی زیرساخت و شبکه سازمان خود توسط متخصصان، از بروز چنین حملاتی پیش‌گیری کنید.