شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
20:56:38
خبر شماره 88
طبق گزارش محققی از kennasecurity، یک‌ پنجم کانتینر‌های پر استفاده داکر حداقل یک آسیب‌پذیری حیاتی دارند. در این بررسی که ۱۰۰۰ کانتینر برتر مورد تحقیق قرار گرفته، دیده شده که بدترین مورد با بیش از ۱.۷ میلیون استفاده (Pull) بیش از ۲۰۰۰ آسیب‌پذیری ثبت شده داشته است. همچنین کانتینری در این لیست دیده می‌شود که با بیش از ۱.۵ میلیون استفاده، آخرین بار در ماه می سال ۲۰۱۵ به‌روز‌ شده و ۴۳۱ آسیب‌پذیری دارد. به طور متوسط، هر کانتینر ۱۷۶ آسیب‌پذیری داشته و مجموع تمام استفاده‌ها حدود ۲۱ میلیارد بار بوده است. ✳️ آخرین نتیجه عمومی این بررسی در این آدرس قابل مشاهده است. طبق گفته محقق در این پژوهش از ابزار trivy استفاده شده است. ✅ پیشنهاد‌ اکید می‌شود در استفاده از کانتینر‌ها و ایمیج‌ها دقت کامل را به خرج دهید و از مواردی که دیگر پشتیبانی نمی‌شوند استفاده نکنید. همچنین سعی کنید به‌طور مداوم به‌روز‌رسانی‌ها را انجام دهید تا از آسیب‌‌های احتمالی جلوگیری شود.