شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
14:57:11
خبر شماره 85
. ◽پشتیبان‌گیری دوره‌ای تضمین امنیت به صورت ۱۰۰٪ امکان پذیر نیست اما با عمل به توصیه‌های کارشناسان، می‌توانید تا حد قابل قبولی از خسارت احتمالی جلوگیری کنید. همچنین در صورت بروز یک حمله‌ی موفق، هزینه‌های جبران خسارت را به حداقل برسانید. یکی از مهمترین این نکات، تهیه‌ی نسخه پشتیبان از وب‌سایت به صورت دوره‌ای است. برای اینکار می‌توانید از ابزار‌ها و پلاگین‌های موجود در وردپرس استفاده کنید. ✅ توجه: چگونگی نگه‌داری از نسخه‌های پشتیبان نیز بسیار مهم است. در این زمینه استاندارد‌هایی تعریف شده که با یک جستجوی ساده می‌توانید آن‌ها را مطالعه کنید