شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
12:39:46
خبر شماره 82
↩#بخش۲ ⚠⚠ از نسخه‌های غیر رسمی برنامه‌های کاربردی (اپلیکیشن‌ها) استفاده نکنید! استفاده از نسخه‌های غیر رسمی اپلیکیشن‌ها خطراتی بسیار جدی به همراه دارد. برای مثال می‌توان به امکان دزدیده‌ شدن اطلاعات توسط برنامه‌نویس نسخه غیررسمی یا عدم‌ پشتیبانی کامل آن اشاره کرد. همچنین ممکن‌ است حمله‌ کننده‌ای از این راه قصد آلوده‌ کردن دستگاه شما به یک بدافزار را داشته باشد که بر حسب نوع حمله می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بار آورد