شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
12:25:59
خبر شماره 76
◽چگونه از گذرواژه‌‌ها نگهداری کنیم؟ به خاطر سپردن گذرواژه‌ای قوی و طولانی برای کاربران بسیار سخت است. راه‌کار پیشنهادی ما به شما استفاده از یک نرم‌افزار مدیر  گذرواژه‌ یا Password Manager است. با استفاده از این نوع نرم‌افزار‌ها می‌توان گذرواژه‌‌ها را به طور ایمن نگه‌داری کرد