شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
12:13:32
✅ برای رفع موقت این #آسیب‌پذیری تا ارائه اصلاحیه توسط Apple فایل 'etc/auto_master/' را ویرایش و خط 'net/' را کامنت کنید و سیستم را مجدد راه‌اندازی کنید.