شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
19:12:31
خبر شماره 64
◽گذرواژه‌ قوی و دسترسی کاربران ساده بودن گذرواژه‌ آن را قابل حدس می‌کند. حمله‌کننده می‌تواند گذرواژه‌ی شما را با روش‌هایی مانند BruteForce کشف کرده و وارد وب‌سایت شما شود. همچنین اگر حمله کننده از پایگاه‌داده دسترسی گرفته و Hash گذرواژه‌ها را بدست آورده باشد، می‌تواند در صورت ساده بودن، با کمک تکنیک‌های HashCracking به گذرواژه‌ی استفاده شده دست پیدا کند. از دیگر مواردی که به امنیت شما کمک خواهد کرد، در نظر گرفتن سطح دسترسی صحیح برای کاربران مختلف است. برای پیشگیری از اتفاقات پیش‌بینی نشده و محدود کردن حوزه‌ی اثر یک نفوذ احتمالی در آینده، سطح دسترسی کاربران را بر اساس نیاز و ضرورت تنظیم کنید. ⚠️⚠️ چگونگی انتخاب گذرواژه‌ای قوی، در پست بعدی⚠️⚠️