شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
12:56:04
خبر شماره 60
▫گزارش مقدماتی خلاصه ای از نتایج اسکن به صورت اجمالی است که اطلاعات کلی از قبیل آسیب پذیری های یافته شده و سطح ریسک آن‌ها را نمایش می‌دهد. اطلاعات این گزارش در پایان هر اسکن در پنل کاربری قابل مشاهده است. این گزارش که شامل: فهرست آسیب پذیری‌های یافت شده، برخی اطلاعات جزیی تر هر آسیب پذیری (Request) و... می باشد به تیم های امنیت و برنامه نویسان سیستم کمک می‌کند نقاط ضعف سامانه‌ی خود را بشناسند و از سطح و میزان آسیب‌پذیری‌ها مطلع شوند. ▫گزارش فنی گزارش دقیقی از نتایج اسکن است که به تیم های امنیت و برنامه نویسان سیستم در شناخت و رفع نقاط ضعف سامانه‌ی خود یاری میکند. گزارش فنی شامل: فهرست آسیب پذیری‌های پیدا شده و جزئیات آن‌ها(CWE ، CVSS2 و CVSS3)، جزئیات اسکن، سطح آسیب پذیری‌ها، راهکار های اجرایی و... است. ▫گزارش تکمیلی ارائه گزارش تخصصی و مستند شامل موارد ذکر شده در گزارش اجمالی، گزارش توسعه دهندگان و گزارش‌های تکمیلی مربوط به نتایج آزمون دستی بر اساس استاندارد های شناخته شده حوزه‌ی امنیت مانند OWASP، ISO 27001 و