شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
11:47:37
خبر شماره 59
◽بهره‌مندی از گزارش های دقیق متناسب با نیاز کاربر کارشناسان آزمایشگاه سفید با توجه و دقت نظر بر نیاز‌های طیف مخاطب‌های این سامانه و بررسی و تحلیل این نیازمندی‌ها، انواع گزارش‌های فنی، جزئی و تکمیلی را با تمرکز بر کارکرد نهایی و موارد استفاده، طراحی نموده‌اند. صاحبان کسب و کار، توسعه دهنده های وب، مدیران فنی و متخصصین امنیت می‌توانند با توجه به طرح خریداری شده، پس از پایان آزمون و تکمیل و تجمیع نتایج آن، گزارش‌های مورد نیاز خود را در فرمت های مختلف دریافت نمایند. ▫گزارش مقدماتی ▫گزارش فنی ▫گزارش تکمیلی