شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
15:15:55
خبر شماره 53
همچنین دو آسیب‌پذیری دیگر با کد‌های CVE-2019-11478 و CVE-2019-11479 نیز کشف شده‌اند که تقریبا در تمامی نسخه‌ها قابل سوء استفاده بوده و باعث استفاده بیش از حد از منابع و منع سرویس خواهد شد. پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، به‌روز‌رسانی لازم را انجام دهید یا در صورت محدودیت‌های پیاده‌سازی از راه‌کار‌های پیشنهادی استفاده کنید.