شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
20:37:04
خبر شماره 46
لازم به ذکر است آسیب‌پذیری حیاتی CVE-2019-11707 که از نوع Type Confusion بوده و طبق گزارش‌ها در حملات واقعی استفاده می‌شده در این نسخه برطرف شده است. #critical #news