شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
15:38:51
خبر شماره 39
◽بعد از انتشار کد بدافزار Mirai که با استفاده از کنترل دستگاه‌های خانگی و دوربین‌ها در حملات گسترده DDoS استفاده شده بود، نسخه‌های جدیدی از این بات‌نت دیده شده است. یکی از این نسخه‌ها Echobot نام دارد که برای گسترش آلودگی از ۲۶ اکسپلویت در آن استفاده شده است و معماری‌های متنوعی را پوشش می‌دهد. اما نکته حائز اهمیت این که دستگاه‌های IoT را هدف قرار داده و برخی از این آسیب‌پذیری‌ها پس از چندین سال هنوز از جانب شرکت‌های ارائه دهنده برطرف نشده‌ است. علاوه بر این، از آسیب‌پذیری‌های اخیر Oracle Weblogic نیز برای گسترس آلوده‌سازی استفاده شده است. قطعا استفاده از دستگاه‌های دارای پشتیبانی و به‌روز‌رسانی مداوم از مهم‌ترین را‌ه‌های مقابله با این حملات یا پیش‌گیری از آن‌ها است