شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
23:49:16
خبر شماره 384
◽️ شرکت cisco چند روز پیش طبق بهروزرسانی ، 12 آسیب‌پذیری با درجه اهمیت بالا را در محصولات خود برطرف کرده است. این آسیب‌پذیری‌ها می‌توانند منجر به حملات تکذیب سرویس و یا افشای اطلاعات شوند. شاید مهمترین مورد، آسیب‌پذیری با شناسه CVE-2020-3187 بوده که امکان اجرای حملات Directory Traversal بدون نیاز به احراز هویت را به افراد مهاجم می‌دهد. ❇️ با توجه به طیف حملات مختلف در گذشته علیه زیرساخت‌ها، توصیه می‌شود در اسرع وقت نسبت به به‌روز‌رسانی منابع خود اقدام کنید.