شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
23:30:00
خبر شماره 381
◽️ به گزارش THN ، آسیب‌پذیری Citrix ShareFile به مهاجمان اجازه می‌دهد اسناد محرمانه سازمان‌ها را به سرقت ببرند. آسیبپذیریهای ذکر شده با شناسه‌های: CVE-2020-7473 CVE-2020-8982 CVE-2020-8983 نسخه‌های آسیب‌پذیر شامل 5.9.0 , 5.8.0 ,5.7.0, 5.6.0 , 5.5.0 و قبل از آن بوده و به نظر می‌رسد حداقل یکی از آسیب‌پذیری‌ها مربوط به نسخه قدیمی ابزارک ASP.net باشد که در این محصول استفاده شده 🔺در صورتی که پاسخ درخواست https://yoursharefileserver.companyname.com/UploadTest.aspx روی سرور شما، صفحه‌ای خالیست نسبت به این باگ آسیب‌پذیر هستد. ❇️فورا نسبت به حذف فایل‌های UploadTest.aspx و XmlFeed.aspx اقدام کرده و در اسرع وقت به‌روزرسانی مرتبط را انجام دهید.