شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
18:15:00
خبر شماره 376
◽️ پس از آنکه گردانندگان این باج افزار کلید‌های رمزگشایی را منتشر کردند، شرکت bitdefender، ابزار رمزگشایی فایل‌های رمز شده توسط این باج‌افزار را منتشر کرده است. پسوند‌های مرتبط با این باج‌افزار عبارتند از : .xtbl .ytbl .breaking_bad .heisenberg .better_call_saul .los_pollos .da_vinci_code .magic_software_syndicate .windows10 .windows8 .no_more_ransom .tyson .crypted000007 .crypted000078 .rsa3072 .decrypt_it .dexter .miami_california