شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
15:52:50
خبر شماره 372
◽️ اخیرا شرکت Adobe طیفی از آسیبپذیریها را در محصولات خود برطرف کرده و به این جهت به‌روزرسانی‌هایی منتشر کرده است. این آسیب‌پذیری‌ها شامل: 🔺 5 آسیب‌پذیری با درجه اهمیت حساس در Illustrator 2020 🔺 17 آسیب‌پذیری در نسخه 10.0.1 محصول Adobe Bridge که 14 مورد از این تعداد می‌توانند منجر به اجرای کد شوند. 🔺 6 آسیب پذیری با درجه اهمیت حساس و 4 آسیب‌پذیری مهم در سیستم مدیریت محتوای Magento از جمله xss و command injection ❇️ در صورت استفاده از Magento و دیگر محصولات ذکر شده این شرکت هر چه زودتر نسبت به به‌روزرسانی اقدام نمایید.