شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
18:00:01
◽️ به گزارش danigargu در وب‌سایت گیت‌هاب، آسیب‌پذیری حیاتی در ویندوز نسخه ۱۰ در حالی که از SMBv3 استفاده می‌نماید وجود دارد. این آسیب‌پذیری هنگامی قابل دستیابی است که compression روی آن فعال باشد. مشکل امنیتی ذکر شده باعث افزایش سطح دسترسی در سیستم شده و به مهاجم اجازه می‌دهد تا به سیستم دسترسی مدیر پیدا کند. ❗️ در حال حاضر به‌روزرسانی برای این آسیب‌پذیری ارائه نشده است. ❇️ برای امنیت بیشتر ویژگی SMBv3 را غیر فعال کرده و از سرویس دیگری استفاده کنید.