شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
15:37:49
خبر شماره 35
سنجاق کردن گواهینامه یعنی در دسترس قرار دادن یک نمونه از گواهینامه، در برنامه ای خاص برای بررسی و تایید آن گواهینامه در فرآیند اتصال به کارگزار (سرور). جزئیات گزارش در وبلاگ وایت لب: https://blog.whitelab.ir/2019/05/08/certificate-pinning/ وایت لب اولین پلتفرم آزمون نفوذ آنلاین در ایران