شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
09:00:00
خبر شماره 346
◽️ به گزارش theregister، گوگل کروم در نسخه‌های آتی از دانلود فایل‌هایی که روی پروتکل قدیمی و بدون رمزنگاری HTTP جلوگیری خواهد کرد. در نسخه ۸۲ گوگل کروم هنگام دانلود فایل‌ها روی این پروتکل، هشدار‌های لازم ارائه می‌شود و از نسخه‌های بعدی به طور کلی از دانلود فایل‌ها به این شیوه جلوگیری خواهد شد. تنوع این فایل‌ها به مرور زمان و در نسخه‌های مختلف تکمیل خواهد شد که از فایل‌های اجرایی شروع شده و به مرور شامل دیگر انواع فایل‌هایی که در وب‌سایت‌ها وجود دارد می‌گردد.