شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
18:00:00
خبر شماره 340
◽️ به گزارش zdnet، آسیب‌پذیری موجود در محصولات Citrix که با شناسه CVE-2019-19781 به ثبت رسیده بودند، به صورت عمومی انتشار یافت. در این انتشار علاوه بر جزئیات آسیب‌پذیری، PoC آسیب‌پذیری در قالب یک نرم‌افزار در گیت‌هاب منتشر شده است. 🔴 اکنون مهاجمان می‌توانند به راحتی و با استفاده از این نرم‌افزار، به محصولاتی از Citrix که آسیب‌پذیری مذکور را دارند نفوذ کنند.