شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
11:37:43
خبر شماره 329
◽️ به گزارش وب‌سایت رسمی Adobe، طی انتشار به‌روزرسانی‌های امنیتی برای تعدادی از محصولات آن نظیر Acrobat DC، Acrobat Reader DC، Acrobat 2017 و... آسیب‌پذیری‌های امنیتی بسیار خطرناک و خطرناکی وصله شدند. آسیب‌پذیری‌ها در دسته‌های Heap Overflow، Use After Free، Buffer Error و… بودند که منجر به اجرای کد‌های خارجی، افزایش سطح دسترسی و افشا اطلاعات می‌شدند. این آسیب‌پذیری‌ها محصولات این شرکت در سیستم‌عامل‌های ویندوز و مک را مورد هدف قرار می‌داد. آسیب‌پذیری‌ها با شناسه‌های CVE-2019-16449، CVE-2019-16450، CVE-2019-16445 و… به ثبت رسیده و قابل ردیابی هستند. ✅ در اسرع وقت محصولات Adobe خود را به‌روز کنید.