شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
18:00:00
خبر شماره 325
◽️ به گزارش thehackernews، شرکت مایکروسافت در آخرین به‌روزرسانی ویندوز، آسیب‌پذیری‌های بسیارخطرناکی را رفع کرده است. این آسیب‌پذیری‌ها منجر به اجرای کد از راه دور در سیستم قربانی و افزایش سطح دسترسی مهاجم می‌گردد. در این به‌روزرسانی‌ها، ۷ آسیب‌پذیری بسیار خطرناک، ۲۷ آسیب‌پذیری خطرناک و ۱ آسیب‌پذیری سطح مدیریت شده وجود دارد. همچنین آسیب‌پذیری‌های دیگری که منجر به افشا اطلاعات می‌گردد نیز وصله شده‌اند. یکی از این مشکلات امنیتی که با شناسه CVE-2019-1458 به ثبت رسیده، یک آسیب‌پذیری روز صفر برای ماژول Win32k بوده که منجر به افزایش سطح دسترسی می‌گردد. این آسیب‌پذیری با ترکیب آسیب‌پذیری موجود در مرورگر کروم نسخه 78.0.3904.87 باعث افزایش سطح دسترسی مهاجم و اجرای کد از راه دور می‌گردد. ✅ در اسرع وقت سیستم‌عامل ویندوزی خود را به‌روز کنید. ✅ از باز کردن لینک‌های نامعتبر خودداری نمایید.