شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
11:40:06
◽️ به گزارش trendmicro، آسیب‌پذیری امنیتی پردازش فایل‌های GIF که با شناسه CVE-2019-11932 به ثبت رسیده همچنان در بسیاری از برنامه‌های تلفن همراه وجود دارد. این آسیب‌پذیری روی برنامه‌ی Whatsapp گزارش و رفع شده بود، اما هنوز روی بسیاری از نرم‌افزار‌های تلفن همراه وصله نشده است. استفاده از نسخه‌های قدیمی کتاب‌خانه‌ی آسیب‌پذیر باعث شده تا این نرم‌افزار‌ها همچنان آسیب‌پذیر باقی بمانند. آمار‌ها نشان می‌دهند حدود ۳۵۰۰ نرم‌افزار احتمال آسیب‌پذیری دارند. ویدئو PoC به پیوست در همین پست قرار گرفته است.