شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
20:00:00
خبر شماره 306
◽️ به گزارش bleepingcomputer، محققان امنیتی موفق به کشف ویژگی جدیدی در تروجان TrickBot شدند. این ویژگی به تروجان TrickBot اجازه می‌دهد تا کلید‌های OpenSSH، گذرواژه‌ها و پیکربندی‌های OpenVPN را بدزدد. تروجان TrickBot که با نام‌های Trickster، TrickLoader و TheTrick نیز شناخته می‌شود از اکتبر ۲۰۱۶ در حال توسعه بوده و در حال حاضر dropperهای زیادی از آن استفاده می‌کنند.