شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
21:45:00
خبر شماره 292
به گزارش securityweek، شرکت Nvidia اقدام به انتشار به‌روزرسانی جدیدی برای درایور‌های کارت گرافیک خود کرد که ۹ وصله امنیتی را در بر دارد. در این به‌روزرسانی ۸ دسته آسیب‌پذیری وجود دارد که می‌توانند منجر به از دسترس خارج شدن سرویس، افزایش سطح دسترسی کاربر و افشا اطلاعات شوند. این به‌روزرسانی‌ها با شناسه‌های زیر به ثبت رسیده‌اند: CVE‑2019‑5690 CVE‑2019‑5691 CVE‑2019‑5692 CVE‑2019‑5693 CVE‑2019‑5694 CVE‑2019‑5695 CVE‑2019‑5696 CVE‑2019‑5697 CVE‑2019‑5698 همچنین این شرکت اقدام به به‌روزرسانی نرم‌افزار NVIDIA GeForce Experience برای رفع آسیب‌پذیری خاصی کرده است که می‌تواند منجر به افزایش سطح دسترسی شود.