شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
13:00:00
خبر شماره 287
◽️ به گزارش mcafee، محققان امنیتی این شرکت در پی تحقیقات خود توانستند خانواده جدیدی از باج‌افزار‌ها به نام Buran را کشف کنند. باج‌افزار‌های خانواده Buran، توسعه یافته باج‌افزار VegaLocker هستند که ویژگی‌های جدید و بهتری نسبت به قبل دارند. این ویژگی‌ها شامل پیچیدگی در کشف یا قابلیت‌های بیشتر برای رمزنگاری است. در طی چند ماه، دو نسخه مختلف از این باج‌افزار در شبکه اینترنت در حال آلوده‌سازی قربانیان بوده که نسخه دوم به مراتب پیچیدگی بیشتری داشته است. سرعت باج‌افزار‌های Buran نسبت به نمونه‌های مشابه کمتر است ولی توسعه این باج‌افزار با زبان Delphi باعث شده محققان امنیتی برای مهندس معکوس آن دچار مشکل شوند.