شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
10:00:00
خبر شماره 269
◽️ به گزارش zdnet، با اعلام رسمی وزیر کشور سوئد، پلیس سوئد، مجوز نصب جاسوس‌افزار روی دستگاه‌های مظنونین را کسب کرد. این جاسوس‌افزار توانایی روشن کردن میکروفون و دوربین را دارد. همچنین با توجه به آمار منتشر شده از سوی پلیس سوئد مبنی بر رمزنگاری بودن ترافیک ارسال از طرف مظنونین که ۹۰٪ ترافیک را شامل می‌شود، این جاسوس‌افزار می‌تواند داده رمزشده را به صورت clear به دست پلیس برساند.