شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
19:45:00
خبر شماره 262
◽️ به گزارش zscaler، محققانی از ThreatLabZ، در پی بررسی و تحلیل ابر zscaler و به منظور کشف فعالیت‌های مشکوک، به وب‌سایت 9appsdownloading[.]com رسیدند. پس از بررسی‌های بیشتر مشخص گردید که از طریق کاربران مرورگر UC، تعداد بسیار زیادی درخواست به این وب‌سایت ارسال می‌شود. پس از آزمون و تحلیل نرم‌افزار UC Browser، مشخص گردید این نرم‌افزار پس از نصب اقدام به دانلود نرم‌افزار 9Apps از طریق کانال نا‌امن HTTP می‌کند. دانلود نرم‌افزار از منابع نامعتبر، استفاده از کانال ناامن و قرار دادن فایل دانلود شده در محلی که امکان دسترسی برنامه‌های دیگر نیز به آنجا فراهم بوده، از موارد مهم امنیتی است که می‌تواند منجر به افشاء اطلاعات کاربران شود. بررسی‌های بیشتر روی این وب‌سایت مشخص کرد محتوای بزرگسال بدون هیچ هشداری در آن وجود دارد که ناقض قوانین بوده و همچنین نتایج بررسی VirusTotal روی این وب‌سایت از وجود فایل‌های آلوده خبر می‌هد.