شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
13:52:38
خبر شماره 248
◽️ به گزارش wpscan، وردپرس در آخرین به‌روزرسانی به نسخه ۵.۲.۴ اقدام به وصله ۶ آسیب‌پذیری امنیتی کرده است. آسیب‌پذیری‌های وصله شده عبارتند از 🔺 Stored XSS in Customizer 🔺 Viewing Unauthenticated Posts 🔺 Stored XSS in Style Tags 🔺 JSON Request Cache Poisoning 🔺 Server-Side Request Forgery (SSRF) in URL Validation 🔺 Admin Referrer Validation که نسخه‌های ۵.۲.۳ و قبل از آن‌ را تحت تاثیر قرار می‌دهند. محققان امنیتی دریافتند ۹ فایل php در این به‌روزرسانی تغییر کرده‌اند. ♦️ در حال حاضر هیچ PoCای منتشر نشده است و به احتمال زیاد پس از به‌روزرسانی تعداد زیادی از کاربران، PoCهای آسیب‌پذیری‌های ذکر شده منتشر شود. ✅ در اسرع وقت wordpress خود را به آخرین نسخه به‌روز کنید.