شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
21:00:00
خبر شماره 243
◽️ به گزارش chinalawblog، دولت چین در اوایل دسامبر ۲۰۱۸ اقدام به شروع یک برنامه جدید امنیت اطلاعات کرده که باعث می‌شود هیچ اطلاعاتی از چشم دولت چین، پوشیده نباشد. این برنامه با هدف جمع‌آوری اطلاعات کاربران چینی و استفاده از آن، ایجاد و هدف‌گذاری شده است. این برنامه جدید raw data را جمع‌آوری کرده و با پردازش‌های big data، اقدام به پایش تمامی ترافیک‌های کشور چین می‌کند. به ادعای دولت چین، این برنامه به منظور افزایش امنیت اطلاعات و جلوگیری از خراب‌کاری‌های داخلی و خارجی در حال اجراست. برنامه امنیت اطلاعاتی جدید چین باعث می‌شود هیچ ارتباطی بر دولت پوشیده نباشد و تمامی داده‌ها می‌توانند به صورت clear در اختیار دولت قرار گیرند.