شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
19:20:00
خبر شماره 240
◽️ به گزارش welivesecurity، تیم امنیتی ESET در پی تحقیقات جامعی موفق به کشف و افشا جاسوس‌افزار Attor شده است. این جاسوس‌افزار به منظور هدف قرار دادن مراکز دولتی حساس و دیپلمات‌ها توسعه داده شده است. جاسوس‌افزار Attor با استفاده از AT Command (دستورات AT) اقدام به ربودن اطلاعات GSM fingerprinting و اطلاعاتی مانند IMSI و MSISDN می‌کند. نکته جالب در این جاسوس‌افزار، استفاده از شبکه tor برای ارتباط با C&Cها، جهت حذف رد‌پا بوده است. کشور‌هایی مانند روسیه، اوکراین، اسلواکی، لیتونیا و ترکیه هدف این جاسوس‌افزار قرار گرفته‌اند و هزاران نفر آلوده شده‌اند.