شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
19:50:00
خبر شماره 233
◽️ به گزارش sophos، روش قدیمی پنهان‌سازی برنامه‌های اندرویدی با استفاده از نام و آیکون‌های مشابه نرم‌افزار‌های اصلی به منظور نمایش Adهای مختلف، در حال توسعه و استفاده مجدد است. در این روش سوء استفاده‌گران با استفاده از آیکون‌های مشابه برنامه‌های اصلی مانند Google Play و انتخاب نامی مشابه (نام بسته متفاوت از) نرم‌افزار‌های اصلی مانند Google Play Store اقدام به مخفی‌سازی برنامه‌های مخرب و سودجو می‌کنند. یافتن این نرم‌افزار‌ها و حذف آن‌ها به مراتب سخت‌تر از برنامه‌های دیگر است. برنامه‌های مخرب اقدام به نمایش اطلاعات غلط مانند ناسازگاری با دستگاه می‌نمایند و باعث می‌شوند شما از آن‌ها به طور مستقیم استفاده نکنید. 🔹 با گزارش نرم‌افزار‌های نمایش تبلیغات یا adware در Google Play، گوگل اقدام به حذف آن‌ها نمود. ♦️ لیست کامل این نرم‌افزار‌ها را می‌توانید از لینک گزارش مشاهده نمایید.