شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
10:49:11
خبر شماره 23
دلیل این اتفاق عدم توجه به نکات امنیتی و حتی اقدام در جهت کمتر شدن امنیت سامانه بواسطه تغییر در تنظیمات پیش‌فرض برنامه‌های مورد استفاده بود. در نمونه‌ای دیگر، کد منبع یکی از بزرگترین فروشگاه‌های برنامه‌های اندروید متنشر شد. مشکل در دسترس بودن دایرکتوری .git  بر روی سرور بود که به سوء استفاده کننده اجازه دسترسی به کد منبع را می‌داد. هر دو نمونه ذکر شده با یک آزمون نفوذ به طور حتمی قابل کشف و رفع بود اما عدم توجه کافی به مقوله امنیت و برخورد غیرحرفه‌ای با این موضوع از سوی افراد مسئول در سطوح مختلف، منجر به وقوع این اتفاقات شده و زیان‌های مادی و غیره مادی به صاحب سامانه و کاربران آن وارد کرد. وایت لب اولین پلتفرم آزمون نفوذ آنلاین در ایران