شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
20:00:00
خبر شماره 221
◽️ به گزارش bleepingcomputer، کلید خصوصی بدافزار HildaCrypt توسط توسعه‌دهنده‌گان آن منتشر شد. به گفته توسعه‌دهنده‌گان آن، این بدافزار صرفا جهت یادگیری و تفریح توسعه داده شده است. با انتشار کلید خصوصی، تمام کسانی که به این بد‌افزار آلوده شده‌اند، می‌توانند با استفاده از نرم‌افزار رمزگشا، فایل‌های خود را رمزگشایی کنند. 🔑 شما می‌توانید رمز‌گشا را از این لینک دانلود کنید.