شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
13:14:00
خبر شماره 207
◽️ به گزارش zdnet، محققان دانشگاهی از آلمان حمله جدیدی روی PDFهای رمزگذاری شده کشف کرده‌اند که امکان تزریق کد و دزدیدن اطلاعات PDF بدون نیاز به کلید آن، از طریق اضافه کردن کد‌های آلوده در قسمت‌هایی از فایل PDF که رمز نشده هستند، را فراهم می‌کند‌. برای مطالعه بیشتر درباره این اکتشاف جدید می‌توانید از این لینک کمک بگیرید.