شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
16:32:46
خبر شماره 202
◽️ در ایمیل‌های ارسالی از سوی Heiko Schlittermann به openwall، مشکل امنیتی buffer overflow در نرم‌افزار Exim گزارش شده است. این مشکل امنیتی در فایل strings.c و متغیر string_vformat وجود دارد که در صورت ارسال یک پیام EHLO بسیار طولانی، نرم‌افزار Exim کرش می‌کند و از دسترس خارج می‌شود. احتمال سو استفاده از این مشکل امنیتی برای گرفتن دسترسی با سطح مدیر نیز وجود دارد. ✅ نرم‌افزار Exim خود را در اسرع وقت به‌روز کنید.