شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
14:33:47
◽️ به گزارش ginnoslab، آزمایشگاه امنیتی Ginno، با تحقیق روی سیم کارت‌ها، مشکل امنیتی کشف کرده که از سال ۲۰۱۵ وجود داشته اما افشا نشده بود. این افشا پس از شروع حملات sim jacker رخ داده است. طبق این تحقیقات، سو استفاده مهاجمان جهت ارسال پیامک، تماس و همچنین یافتن موقعیت افراد ممکن شده است‌. نرم‌افزار Sim toolkit یک نرم‌افزار مدیریت سیم کارت بوده که به صورت پیشفرض،‌ پس از راه اندازی تلفن همراه و قرارگیری سیم کارت روی آن قابل استفاده است‌. WIB یا Wireless Internet Browser یک مرورگر برای کار با sim toolkit است که می‌تواند جهت اجرای دستورات OTA مورد استفاده قرار گیرد. مهاجم می‌تواند با بهره‌گیری از OTA، دستورات Sim toolkit را به WIB ارسال نماید و در نهایت اعمالی مانند ارسال پیامک را انجام دهد.