شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
09:26:00
خبر شماره 190
◽️طبق گزارش رسمی شرکت atlassian، در آخرین به‌روزرسانی نرم‌افزار Jira، مشکل امنیتی Path traversal که منجر به افشا اطلاعات می‌گردد، وصله شده است. این مشکل امنیتی نسخه‌های version < 3.9.16 3.10.0 <= version < 3.16.8 4.0.0 <= version < 4.1.3 4.2.0 <= version < 4.2.5 4.3.0 <= version < 4.3.4 4.4.0 <= version < 4.4.1 را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مشکل امنیتی با شناسه CVE-2019-14994 به ثبت رسیده است. ✅ نرم‌افزار Jira را به‌روز کنید