شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
10:36:19
خبر شماره 19
در وایت لب آزمون نفوذ به دو صورت اتوماتیک و دستی صورت می‌گیرد به این شکل که چند نفر متخصص امنیت با توجه به تکنولوژی‌های بکار گرفته شده و سایر شرایط موجود، ضمن استفاده از نتایج آزمون نفوذ اتوماتیک، دست به انجام تست‌های نفوذ به صورت مستقیم و با روش های ابتکاری می‌زنند. در این روش زمان بیشتری صرف انجام آزمون و تهیه و تدوین گزارش‌ها می‌شود اما نتایج آن برای مشتری بسیار ارزشمندتر و مفید‌تر خواهد بود. معمولاً آزمون نفوذ توسط یک گروه صورت می‌گیرد چراکه هیچ‌گاه یک شخص نمی‌تواند به تنهایی اطلاعات خوبی از تمامی برنامه‌ها داشته باشد؛ بنابراین در آزمون انجام شده توسط گروه، هریک از اعضای گروه مسئول آزمون بخشی از برنامه‌ها است و این هدف رشد شرکت‌ها و گروه‌های امنیتی است که بتوانند با تعلیم هریک از افراد خود در یک بخش خاص، تمام جزییات و نکات ریز امنیتی هر برنامه را شناسایی و رفع کنند. وایت لب اولین پلتفرم آزمون نفوذ آنلاین در ایران