شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
19:48:01
خبر شماره 188
◽️به گزارش zdnet، مایکروسافت در یک به‌روزرسانی خارج از نوبت اقدام به وصله کردن مشکلات امنیتی روز صفر در مرورگر IE و Windows Defender کرده است. مایکروسافت دومین سه‌شنبه هر ماه اقدام به انتشار به‌روزرسانی جدید می‌کند و در اکثر مواقع از برنامه خارج نمی‌شود مگر این که مشکل امنیتی بسیار جدی و حساس باشد. مشکل امنیتی روز صفر در مرورگر IE طی حملاتی مورد سو استفاده قرار گرفته است که مایکروسافت را مجبور به انتشار این به‌روزرسانی کرده که هیچ توضیحی درباره چگونگی این حمله ارائه نشده است. مشکل امنیتی در Defender از نوع DoS بوده و به صورت ساکت به‌روزرسانی آن صورت می‌گیرد. ✅ مرورگر IE خود را به‌روز کنید و از به‌روز بودن Defender اطمینان حاصل فرمایید.