شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
09:00:00
خبر شماره 180
◽️بدافزار Nemty از بدافزار‌های رمزنگاری کننده فایل‌ها بوده که با سرعت زیادی در حال آلوده کردن سیستم‌ها به صورت گسترده است. این بدافزار از کلید RSA با اندازه 8192 استفاده می‌کند. طبق گزارش fortinet، این بدافزار بسیار شبیه به GandCrab و Sodinokibi بوده و از همان روش آلوده سازی و پخش شدن استفاده می‌کند اما شواهدی مبنی بر یکسان بودن منبع آن‌ها یافت نشده است. این بدافزار با آلوده سازی و رمزنگاری فایل‌های سیستم قربانی درخواست ۱۰۰۰ دلار باج می‌نماید که تا به امروز بدافزار‌های کمی با این میزان درخواست در شبکه‌ها پخش شده بودند. ✅ از بازکردن فایل‌های از منابع نامعتبر خودداری کنید.