شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
21:00:00
خبر شماره 179
◽️ طبق گزارش vpnmentor، نشت اطلاعات از شرکتی به نام Novaestrat در اکوادر شامل پایگاه‌داده‌ای با ۲۰ میلیون رکورد بوده است. جمعیت فعلی اکوادر نزدیک به ۱۶.۵ میلیون نفر است. با توجه به اطلاعات نشت پیدا کرده، اطلاعات شهروندانی که فوت شده‌اند نیز در این پایگاه‌داده قرار دارند. این پایگاه‌داده حاوی اطلاعاتی از قبیل، اطلاعات شخصی شهروندان، میزان سواد، اطلاعات کارمندی و ... است. این نشت اطلاعاتی به دلیل پیکربندی اشتباه در ElasticSearch رخ داده و همچنین مهاجمان توانسته‌اند پایگاه‌های داده دیگری نیز پیدا کنند که شامل بیشتر از ۷ میلیون رکورد مالی و ۲.۵ میلیون رکورد ثبت خودرو بوده است. هنوز پایگاه‌داده به صورت عمومی افشا نشده و مهاجمان در تلاش برای تماس با این شرکت و دیگر ارگان‌ها جهت اطلاع رسانی آن هستند.