شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
13:00:00
خبر شماره 178
◽️ به گزارش securityevaluators، با تحقیقات به عمل آمده روی ۱۳ روتر معروف از شرکت‌های مختلف، تعداد ۱۲۵ مشکل امنیتی پیدا شده که در سطح application و پایین‌تر بوده‌اند. این موارد در دسته‌های مختلفی مانند Buffer Overflow، XSS، Command Injection و ... قرار گرفته‌اند. ✅ تا حد امکان firmwareهای روتر‌ها و مودم‌های خود را به‌روز نگه دارید.