شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
15:46:57
خبر شماره 176
◽️ با توجه به انتشار اسکپلویت Kernel سیستم‌عامل Mac OS X در گیت‌هاب توسط A2nkF، مشخص گردید این آسیب‌پذیری درجه خطر بالایی دارد و تنها با استفاده از نشت KASLR می‌توان Kernel را اسکپلویت کرد و دسترسی root گرفت. این آسیب‌پذیری با همکاری LinusHenze منتشر شده است. ⛔️ در حال حاضر هیچ به‌روزرسانی برای این مشکل امنیتی ارائه نشده است لذا از باز کردن هر گونه فایل از منابع نامتعبر خودداری کنید.