شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
21:56:25
خبر شماره 170
◻️ به گزارش Fortinet، یک مشکل امنیتی خطرناک از جنس XSS Stored در هسته وردپرس کشف شده است. این مشکل امنیتی با شناسه CVE-2019-16219 به ثبت رسیده که نسخه‌های 5.0 تا 5.0.4 و نسخه‌های 5.1 تا 5.1.1 را تهدید می‌کند. ✅ در اسرع وقت، وردپرس خود را به‌روز کنید.