شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
12:50:59
خبر شماره 167
◻️ طی گزارش bleepingcomputer، مایکروسافت در وصله جدید منتشر شده، ۷۹ مشکل امنیتی را برطرف کرد. در این بین، ۱۷ مشکل امنیتی با درجه خطر بالا دسته‌بندی شده‌اند. چهار مشکل امنیتی با شناسه‌های CVE-2019-0787, CVE-2019-0788, CVE-2019-1290, CVE-2019-1291 منجر به RCE در ویندوز می‌شوند. ✅ به سرعت ویندوز خود را به‌روز کنید.