شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
09:48:11
خبر شماره 162
◻️ با توجه به گزارش zerodayinitiative، مشکل امنیتی روز صفر یافت شده روی اندروید گوگل، روی درایور v4l2 باعث می‌گردد تا مهاجم بتواند پس از اجرای یک کد سطح پایین در سیستم، دسترسی خود را ارتقا دهد. این مشکل امنیتی به دلیل عدم احراز صحیح یک object در درایور است. ✅ هنوز هیچ به‌روزرسانی ارائه نشده است، لذا از نصب برنامه‌ها از منابع نامعتبر خودداری فرمایید و تلفن همراه خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.