شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
11:33:55
خبر شماره 148
◻️ از صبح امروز تعداد زیادی پیام حاوی یک لینک برای خرید فیلترشکن در فضای مجازی پخش شده است. بررسی های آزمایشگاه وایت لب نشان می‌دهد این برنامه بعد از اجرا شدن، کاربر را به صفحه پرداخت جعلی به آدرس hxxp://behpardakht.online منتقل و سپس اقدام به دزدیدن اطلاعات پرداخت کاربر می‌کند. همچنین پس از نصب برنامه در صورتی که دسترسی پیام کوتاه و لیست مخاطب‌ها به برنامه داده شود، برنامه پیام فوق را به شماره‌های موجود در لیست مخاطب‌ها ارسال می‌کند. ❗️این اتفاقات پس از اظهارات وزیر محترم بسیار قابل تامل است. MD5 (TrueVpn.apk) = 94580eb5187aa538b0bede7859b466c4 SHA (TrueVpn.apk) = 95d618e25b584f9f4f8c1550d06e92369f5fff25 🔻 نتایج بررسی‌های گروه امنیتی وایت‌لب را به صورت تفصیلی در بلاگ بخوانید