شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
20:00:00
خبر شماره 138
در تلگرام هویت کاربران افشا می‌شود. ◽️ به گفته گروهی از مهندسان نرم‌افزار، با استفاده از اضافه کردن تعداد زیادی شماره به لیست مخاطب‌های تلفن همراه و بررسی افراد عضو شده در گروه‌های عمومی، حتی اگر تنظیمات حریم خصوصی روی عدم نمایش شماره تنظیم شده باشد، می‌توان به شماره همراه کاربران دست پیدا کرد. تلگرام در پاسخ به این ادعا اشاره کرده است، پس از اضافه شدن تعداد زیاد مخاطب، کاربر بن شده و تنها می‌تواند هر روز 5 شماره به لیست مخاطب‌ها اضافه کند. با این حال در صورت وجود چندین دستگاه، این حمله افشا اطلاعات همچنان عملی به نظر می‌رسد.