شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب شبکه اجتماعی آزمایشگاه امنیت وایت لب
13:07:45
◻️محققانی از Checkpoint در یک گزارش از آسیب‌پذیری پرده برداشتند که میتواند برای حمله کننده امکانات زیر را فراهم کند: ۱. تغییر دادن پاسخ یک شخص دیگر در گروه. ۲. تغییر هویت ارسال‌کننده در گروه حتی اگر کاربر در گروه نباشد. ۳. امکان ارسال پیغام خصوصی برای یک کاربر دیگر گروه که به پیغام عمومی تغییر شکل می‌دهد و در صورت پاسخ شخص، پاسخ به صورت عمومی برای همه قابل رویت است.